0552 468 2 864             0552 468 2 864

Fizik konuları için alternatif listeler

Zamanın kısıtlı olması gibi nedenlerle konuları farklı sıralarda çalışmak isteyebilirsiniz. Fizikte birbirine bağlı ve birbirinden bağımsız dersler vardır.

Örneğin mekanik konularını uygun sırada çalışmazsanız ciddi sorular yaşayabilirsiniz. Diğer taraftan Optik derslerinin tamamını dilediğiniz bir zamanda, sırasıyla çalışabilirsiniz.

Size ilk tavsiyem bizimle aynı sırada gitmeniz yönünde olacaktır. Fakat zaman problemi yaşıyorsanız aşağıdaki ders dizilimlerini inceleyebilirsiniz.

Alternatif konu çalışma sıralamaları

Bazı konuların sınavlarda sorulma sıklığı diğerlerine göre fazla olabiliyor. Sizlere ilk olarak dar zaman programları sunalım. Bu programları tamamlayarak önemli sayıda soru gelebilecek konuları halledebilirsiniz.

Bu dersler elbette basit dersler değil ama TYT fiziğinin önemli bir kısmını oluşturuyorlar.

Ders 5 – Fizik bilimine giriş ve maddenin özellikleri
Ders 6 – Kütle, hacim ve özkütle
Ders 7 – Basınç
Ders 8 – Kaldırma kuvveti
Ders 9 – Isı, sıcaklık ve genleşme

Bu konulardan beklenen TYT soru sayısı: 3-4 soru gelebilir.

Fizik temeliniz çok zayıfsa motivasyon kazanmak için iyi bir başlangıç olabilir. Optik derslerine başlamak için fiziğin diğer konularında iyi olmak zorunda değilsiniz.

Ders 14 – Gölgeler, aydınlanma, ışığın yansıması ve düzlem aynalar
Ders 15 – Küresel aynalar
Ders 16 – Işığın kırılması ve renkler
Ders 17 – Mercekler ve optik araçlar

Bu konulardan beklenen TYT soru sayısı: 1-2 soru gelebilir.

Bu konulardan oldukça temel seviyede sorular gelebilir. Hızlıca temel kavramları öğrenmek sizler için yararlı olabilir. Genelde sadece Ders 19’da zorlayıcı sorular sorulabiliyor.

Ders 18 – Elektrostatik
Ders 19 – Elektrik akımı ve devreleri
Ders 20 – Mıknatıslar ve manyetizma

Bu konulardan beklenen TYT soru sayısı: 1-2 soru gelebilir.

Bu konuların diğer AYT konularından daha kolay olduğu söylenebilir. Bunun nedeni; müfredatta konuların en temel düzeyde yer alıyor olması. Ayrıca bu dersler için TYT’de bazı konuları oturtmuş olmanıza da gerek yok.

Ders 33 – Atom modelleri
Ders 34 – Büyük patlama ve parçacık fiziği
Ders 35 – Radyoaktivite
Ders 36 – Özel görelilik ve kara cisim ışıması
Ders 37 – Fotoelektrik olay, Compton olay
Ders 38 – Modern fiziğin teknolojideki uygulamaları

Bu konulardan beklenen AYT soru sayısı: 2-3 soru gelebilir.

Ders 26 ve 27 elbette diğer mekanik konularıyla bağlantılı. Ancak; zor bir sınav olmazsa, oldukça temel bir takım bilgiler sorulacaktır. Ders 32 ve 33 ise fiziğin diğer konularında eksik olsanız bile çalışabileceğiniz konular arasında yer alıyor.

Ders 26 – Kütle çekim ve Kepler yasaları
Ders 27 – Basit harmonik hareket

Ders 32 – Dalga mekaniği ve elektromanyetik dalgalar

Bu konulardan beklenen AYT soru sayısı: 2-3 soru gelebilir.

Anahtar kavramlara dikkat edin

Eğer ciddi zaman problemleri yaşıyorsanız, çalışırken mutlaka temel kavramları anladığınızdan emin olun. Özellikle kazanımlarda belirtilen anahtar kelimelere dikkat edebilirsiniz. ÖSYM, 2018’de özellikle kavramlar üzerinden sorular sordu.

2019 kazanım listesi: 2018-2019 Kazanımları – PDF